۰۲۱-۹۱۰۲۵۰۶۶

دستگاه فرکشنال Co2
دستگاه فرکشنال Co2

1. دارای هندپیس های فرکشنال – جراحی – واژینال
2. توان 40 وات دستگاه که بینظیرترین قدرت را در بیم لیزری ایجاد میکند
3. بهترین تمرکز نقاط در فرکشنال سطحی
4. سطح مقطع 2*2 و 40000 دات
5. Golden standard دستگاه های جوانسازی
6. جوانسازی – از بین بردن اسکار – جراحی با ظریف ترین خط برش و فعالیت درمانی در ناحیه ژنیتال

توضیحات

1. دارای هندپیس های فرکشنال – جراحی – واژینال
2. توان 40 وات دستگاه که بینظیرترین قدرت را در بیم لیزری ایجاد میکند
3. بهترین تمرکز نقاط در فرکشنال سطحی
4. سطح مقطع 2*2 و 40000 دات
5. Golden standard دستگاه های جوانسازی
6. جوانسازی – از بین بردن اسکار – جراحی با ظریف ترین خط برش و فعالیت درمانی در ناحیه ژنیتال