۰۲۱-۹۱۰۲۵۰۶۶

دستگاه میکرودرم ابریژن
دستگاه میکرودرم ابریژن

1. دارا بودن مد ابریژن و اندرمولوژی و عملکرد الماسه
2. دارای قدرت 80 کیلو پاسکال واقعی
3. ایجاد شبنم خونی در کمتر از 5 ثانیه
4. دارای سری های یکبار مصرف
5. قابلیت استفاده از انواع مش بندی های پودر اکسید الومینیوم در دستگاه
6. دارای 5 فیلتر قوی برای جلوگیری از اسیب به موتور
7. ارائه شده در مدل های استند و پرتابل پزشکی و مدل سالنی
8. دارای قلم مجزای اندرمولوژی و ابریژن

توضیحات

1. دارا بودن مد ابریژن و اندرمولوژی و عملکرد الماسه
2. دارای قدرت 80 کیلو پاسکال واقعی
3. ایجاد شبنم خونی در کمتر از 5 ثانیه
4. دارای سری های یکبار مصرف
5. قابلیت استفاده از انواع مش بندی های پودر اکسید الومینیوم در دستگاه
6. دارای 5 فیلتر قوی برای جلوگیری از اسیب به موتور
7. ارائه شده در مدل های استند و پرتابل پزشکی و مدل سالنی
8. دارای قلم مجزای اندرمولوژی و ابریژن