۰۲۱-۹۱۰۲۵۰۶۶

دستگاه هیدرودرم
دستگاه هیدرودرم

1. دارای 3 مد کاری گالوانیک – دزن و های فرکوئنسی
2. کمک به درمان اسیب های پوستی با جریان الکتریکی و التراسوند
3. ایجاد 200 تا 400 سیکل واقعی در مد های فرکوئنسی
4. استفاده از پروپ های متنوع برای راحتی کار در نواحی مختلف
5. کاربری راحت دستگاه
6. استفاده از گاز نئون در پروپ های شیشه ای های فرکوئنسی که قابلیت آنتی باکتریال و جذب مواد مغذی را دارد
7. قابلیت استفاده در ضد عفونی و از بین بردن زگیل تناسلی به واسطه پلاسما BDB

توضیحات

1. دارای 3 مد کاری گالوانیک – دزن و های فرکوئنسی
2. کمک به درمان اسیب های پوستی با جریان الکتریکی و التراسوند
3. ایجاد 200 تا 400 سیکل واقعی در مد های فرکوئنسی
4. استفاده از پروپ های متنوع برای راحتی کار در نواحی مختلف
5. کاربری راحت دستگاه
6. استفاده از گاز نئون در پروپ های شیشه ای های فرکوئنسی که قابلیت آنتی باکتریال و جذب مواد مغذی را دارد
7. قابلیت استفاده در ضد عفونی و از بین بردن زگیل تناسلی به واسطه پلاسما BDB