۰۲۱-۹۱۰۲۵۰۶۶

دستگاه RF پلاسما
دستگاه RF پلاسما

برای حذف ضایعات سطحی و برجسته
1. دارای 3 مد کاری گواگ – پلاسماپلکسر – الکترولیز .
مدگواک برای از بین بردن ضایعات برجسته که کار برش و انعقاد را همزمان انجام میدهد
مد پلاسما پلکسر که برای از بین بردن ضایعات سطحی و انجام عمل پلاسما تراپی
مد الکترولیز برای ریمو موهای زائد
2. عملکرد با طول موج رادیویی 3.5 مگاهرتز ( دارای FDA آمریکا و CE اروپا )
3. عمق نفوذ 2 انگستروم و دهیدراته کردن بافت حین کار
4. قابلیت کارکرد به صورت بایپلار و مونوپلار
5. دارای پنست بایپلار برای بستن شریان ها

توضیحات

برای حذف ضایعات سطحی و برجسته
1. دارای 3 مد کاری گواگ – پلاسماپلکسر – الکترولیز .
مدگواک برای از بین بردن ضایعات برجسته که کار برش و انعقاد را همزمان انجام میدهد
مد پلاسما پلکسر که برای از بین بردن ضایعات سطحی و انجام عمل پلاسما تراپی
مد الکترولیز برای ریمو موهای زائد
2. عملکرد با طول موج رادیویی 3.5 مگاهرتز ( دارای FDA آمریکا و CE اروپا )
3. عمق نفوذ 2 انگستروم و دهیدراته کردن بافت حین کار
4. قابلیت کارکرد به صورت بایپلار و مونوپلار
5. دارای پنست بایپلار برای بستن شریان ها